För arbetssökande

Välkommen att få coachas och komma närmare jobb!

Vårt fokus är individen

Språk

Våra handledare besitter många års erfarenhet inom coachning, samt har kulturell kompetens och språkkunskaper som underlättar för de som idag är nya i Sverige.

Idag har vi språkstöd i sju olika språk och kan ordna tolkstöd för flera språk vid behov:

  • Svenska
  • Tyska
  • Engelska
  • Syrianska/assyriska
  • Turkiska
  • Arabiska
  • Somaliska
flaggor
team-sales-business-meeting

Yrkeskategorier vi har samarbete med

Administration, Ekonomi, Juridik, Bygg och anläggning, Data/IT, Friskvård, Kroppsvård, Försäljning, Inköp, Marknadsföring, Hantverksyrken, Hotell, Restaurang, Storhushåll, Hälso- och sjukvård, Tillverkningsindustri, Installation, Drift, Underhåll Kultur, Media, Design, Naturbruk, Pedagogiskt arbete, Sanering och renhållning Socialt arbete, Säkerhetsarbete, Transport.

frustrated-man-on-computer

Utbildning/erfarenhet

AB Arbetskonsulterna har examinerade handledare med minst högskoleexamen inom Statsvetenskap, Sociologi, engelska, Juridik och Beteendevetenskap.

Vi har en gedigen erfarenhet av planering och genomförande av uppdrag som relaterar till att etablera arbetssökande ut i arbetslivet via olika verktyg och metoder. Vi har ett aktivt nätverk av företag, organisationer och arbetsgivare i hela landet

Metodik

Vårt tillvägagångssätt innefattar kartläggning av bakgrund, kvalifikationer och kompetens, samt individens intresse för att hitta ett arbete som passar både arbetsgivare och arbetssökande.

Våra handledare har utbildning inom MI- Motiverande samtal där man bemöter ett samtal ur olika perspektiv, dels med arbetsgivare, dels med arbetssökande.

För vidare information, kontakta oss:

info@arbetskonsulterna.se

Tel: 076 232 06 29
KA-nummer: 100 699 09