GDPR

Nedan kan du läsa mer om hur vi på Arbetskonsulterna behandlar dina personuppgifter enligt GDPR:

Information om behandling av personuppgifter för dig som är inskriven hos Arbetskonsulterna

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skapa ett gott samarbete och kunna nå vårt gemensamma mål är det viktigt att du känner dig trygg och har tillit till hur vi behandlar dina uppgifter.

Vi säkerställer alltid att dina personuppgifter är skyddade och använder oss av ett system där endast behöriga har tillgång via Bank-ID och i enlighet med gällande dataskyddsregler.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera ditt ärende.

  • För att kunna ha en dialog och samarbete med olika arbetsgivare och företag bör vi ha tillgång och godkännande att kunna maila ut dina ansökningar, namn samt uppgifter om dig för att underlätta processen.

Ett samtycke är även viktigt för registrering på olika webbsidor

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare på Arbetskonsulterna och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla målet med vårt uppdrag. Efter det kommer vi att radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

DINA RÄTTIGHETER

  • Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

  • Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

  • Återkalla samtycke

Du har rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

  • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  • Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på: Integritetsskyddsmyndigheten.