Nyanländ i Sverige

Det är inte lätt att veta allt i ett nytt land. Vi finns här som ett extra stöd.

Ny i Sverige

Är du ny i Sverige och behöver hjälp och stöd? Vi har personal som är specialister inom området och som tillgodoser era behov, samt även en jurist som hjälper er i juridiska frågor. Att t.ex. fylla i blanketter, språktolk, kontakt med myndigheter, ansöka till CSN eller studentkort, samt få kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hjälp och stöd vid kontakter med myndigheter, sjuk- och hälsovård, familjerådgivning m.m. utifrån dina egna behov.

Kontakta oss för mer information.