Stöd och matchning för jobbsökande

På uppdrag av arbetsförmedlingen bedriver AB Arbetskonsulterna Stöd och matchning

Vad gör vi?

För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och erfarenhet, ett personligt nätverk och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Arbetskonsulternas uppdrag av Arbetsförmedlingen ska genom att stärka den arbetssökandes nätverk stödja honom eller henne till att snabbare komma ut i arbetslivet och egen försörjning. I arbetet ingår bland annat att kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning, intervjuträning, CV- skrivning, samt ge stöd i olika arbetsrelaterade frågor.

Därmed kommer handledaren att utgöra en viktig länk mellan den arbetssökande och arbetsmarknaden. Vår personal stödjer även dig som är ny i Sverige, då personalen är flerspråkig. Vi hjälper dig att hitta rätt i det svenska samhället och i arbetslivet, där vi anpassar och matchar rätt jobb till rätt person.

arbeta-och-hitta-jobb

Hur vi arbetar

  • Du får en egen handledare.
  • Vi kartlägger dina behov och din bakgrund och hittar lösningar som passar just dig och din kompetens.
  • Vi utformar CV & ansökningshandlingar för varje specifikt arbete vi söker.
  • Intervjuträning.
  • Du får hjälp att utifrån dina specifika behov finna vägar till ett jobb eller utbildning.
  • Du får tillgång till vårt stora nätverk av arbetsgivare, mässor, rekryteringsföretag och organisationer.
  • Om du behöver komplettera dina studier, stöttar vi dig att hitta rätt utbildningsväg.
  • Kontakt med studie och Yrkesvägledare.
  • Seminarier - Dataundervisning.
  • Validering av betyg.
jobba-hart

Vårt fokus är individen

Språk

Våra Handledare besitter många års erfarenhet inom yrket, samt har kulturell kompetens och språkkunskaper som underlättar för de som idag är nya i Sverige. Idag har vi språkstöd i sju olika språk och kan ordna tolkstöd för flera språk vid behov.

Svenska, tyska, engelska, syrianska/assyriska, turkiska, arabiska och somaliska.

Yrkeskategorier

Administration, Ekonomi, Juridik, Bygg och anläggning, Data/IT, Friskvård, Kroppsvård, Försäljning, Inköp, Marknadsföring, Hantverksyrken, Hotell, Restaurang, Storhushåll, Hälso- och sjukvård, Tillverkningsindustri, Installation, Drift, Underhåll Kultur, Media, Design, Naturbruk, Pedagogiskt arbete, Sanering och renhållning Socialt arbete, Säkerhetsarbete, Transport.

Utbildning/erfarenhet

AB Arbetskonsulterna har examinerade handledare med minst högskoleexamen inom Statsvetenskap, Sociologi, Engelska, Juridik och Beteendevetenskap. Personalen har erfarenhet av projektledning, rekrytering, företagsrådgivning och studievägledning.

Vi har en gedigen erfarenhet av planering och genomförande av uppdrag som relaterar till att etablera arbetssökande ut i arbetslivet via olika verktyg och metoder. Vi har ett aktivt nätverk av företag, organisationer och arbetsgivare i hela landet

Metodik

Vårt tillvägagångssätt innefattar kartläggning av bakgrund, kvalifikationer och kompetens, samt även individens intresse för att hitta ett arbete som passar både arbetsgivare och arbetssökande. 

Våra handledare har utbildning inom MI- Motiverande samtal där man bemöter ett samtal ur olika perspektiv, dels med arbetsgivare, dels med arbetssökande.

För mer information man du kontakta oss eller din handläggare på arbetsförmedlingen.

KA-nummer: 100 48 221